İyun ayında  Azərbaycanın görkəmli satirik şairi M.Ə.Sabirin anadan olmasının                 150 illiyinə həsr edilmiş sərgi açılmışdır. Sərgidə Azərbaycanın xalq rəssamı                         Arif Hüseynovun və Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Bayram Hacızadənin             M.Ə.Sabirin "Hophopnamə"sinə çəkilmiş əsərləri nümayiş olunmuşdur.

 

Azerbaijan M.A.Sabir was opened on June. The works of national artist            of Azerbaijan Arif Huseynov and honoured art worker of Azerbaijan           Bayram Hajızadeh was drawn  for the M.A.Sabir’s “Hophopname” and demonstrated in the exhibition.


 
     

     

                                                                                               Rəssam Bayram Hacızadə   

                                                                                              Artist Bayram Hajızadeh