Kitablar
Bayram Hacızadə
 
1  2   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

Azərbaycanın karikaturaçı rəssamları               

Müəllif : Bayram Hacızadə         Bakı 2005. 1000 nüsxə.  120 səhifə.

120 səhifədən ibarət kitab-kataloqda Azərbaycanın yaşlı və orta nəsil,  eləcə də gənc  karikaturaçı rəssamları haqında qısa və ensiklopedik  məlumat yerləşdirilmişdir.Kitabda  oxucular 40-a yaxın karikaturaçının müxtəlif dövrlərdə yaratdıqları əsərlərlə tanış ola bilərlər. Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanmış bu kitab son 33 il ərzində Azərbaycan karikaturaçılarının  yaradıcılığı haqqında  məlumat verəbiləcək ilk nəşrdir.